Aanpak CO2 in Nederland hoger dan EU

12-okt-2017

Het nieuwe kabinet legt de lat hoog wat betreft het reduceren van CO2-uitstoot. De doelstelling is om in 2030 een reductie van 49% te behalen ten opzichte van 1990. Dit staat geformuleerd in het nieuwe regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’, opgesteld door de partijen VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie. 

Doelstelling

Het kabinet neemt strengere maatregelen met betrekking tot het reduceren van CO2-uitstoot dan de Europese Unie. De doestelling van de Europese Unie is om in 2030 40% minder broeikasgassen uit te stoten. Het kabinet wil dat dit wordt verhoogd naar 55%.

Maatregelen

Er zijn twee maatregelen die bijdragen aan reductie. Ten eerste wordt vooral in het havengebied van Rotterdam, Amsterdam en het Westland ingezet op afvang en opslag van koolstofdioxide. Ten tweede wordt er een grote bijdrage geleverd door het sluiten van alle koolcentrales, uiterlijk in 2030.

Toekomstplannen

De regeringspartijen willen op lange termijn een nationaal klimaat- en energieakkoord sluiten, in samenwerking met belanghebbende partijen. Op kort termijn worden meer kavels ingezet voor windenergie op zee, vergroening van het belastingstelsel en een minimumprijs van CO2 voor de energiesector. Subsidiëring van bijstook met biomassa in kolencentrales wordt in 2024 gestopt. Ook wordt het gebruik van gas stopgezet: vanaf 2021 mogen woningen en gebouwen hier niet meer door verwarmd worden. Jaarlijks wordt er 4 miljard euro uitgetrokken voor de klimaat- en energieplannen.  

Terug naar nieuwsoverzicht