ABN AMRO brengt rapport uit over schoner transport

26-feb-2018

Het goederenvervoer in de stad moet volgens economen van ABN AMRO nog veel slimmer en schoner worden. De bouw kan hier een flinke bijdrage aan leveren, zo blijkt uit het sectorrapport met het thema Stadsdistributie. 

Verstopping Nederlandse binnensteden door verstedelijking

De verstedelijking van Nederland zet sterker door dan verwacht. Een groot deel van de bevolking gaat in de stad wonen. De vier grote steden raken in versneld tempo verstopt. Door de verstedelijking moeten retail- en horecabedrijven bevoorraad worden, waardoor het vrachtverkeer fiks toeneemt. Ook de logistiek rond bouwprojecten gaat zorgen voor een stijging van het bouwverkeer, net als de pakketdiensten als gevolg van groeiende online consumentenbestedingen. Vervuiling en geluidsoverlast neemt hierdoor sterk toe.

Logistiek en transitie naar schone stadsdistributie 

De logistieke sector dient met ketenpartners serieus werk te maken van een transitie naar schone stadsdistributie, aldus ABN AMRO. Een voorbeeld is de uitstootvrije winkelbevoorrading van de binnensteden. Dit kan worden gerealiseerd door het slim combineren van laad- en loslocaties of het creëren van ‘hubs’ aan de rand van de stad. Goederen worden hier verzameld en met elektrische voertuigen naar de stad vervoerd. Een ander voorbeeld zijn bouwprojecten waarvan de logistiek vanuit één centraal verzamelpunt wordt uitgevoerd. Met als resultaat een hogere efficiëntie, snellere oplevering en lagere CO2-uitstoot. Verladers, logistieke dienstverleners en brancheorganisaties zijn zich nog te weinig bewust van de urgentie hiervan, zo blijkt uit een onderzoek dat ABN AMRO onder deze doelgroepen heeft verricht. Ruim 87% vindt dat logistiek schoner en slimmer kan, terwijl 61% aangeeft onvoldoende in actie te komen om dit te bewerkstelligen. 

Bundeling innovatiekracht

De logistieke sector kan alleen verandering teweegbrengen als de krachten tussen de keten en lokale overheden wordt gebundeld.  “Bundeling van innovatiekracht en logistieke kennis maakt de weg vrij naar een schonere stad. Alle spelers moeten hun gezamenlijke ambities hierbij als uitgangspunt nemen en zich laten inspireren door ‘early adaptors’ van een schonere stadsdistributie”, aldus Bart Banning, Sector Transpor en Logistiek van ABN AMRO. “Digitalisering en nieuwe technologie, bijvoorbeeld robotisering en sensortechnologie, én implementatie van elektrisch vervoer, brengen dit in een hogere versnelling. Dit betekent dat je moet accepteren dat innovatie een kostprijs heeft en andere risico’s met zich meebrengt. Door deze kosten en risico’s vanuit een gezamenlijke ambitie met elkaar te delen, leiden kansrijke innovaties tot een succesvolle transitie. Alleen zo blijven de steden ook in de nabije toekomst leefbaar.”

Benieuwd naar het hele rapport? Je leest het hier

Terug naar nieuwsitems