Ambitie gemeenten: 79.000 nieuwe woningen tegen Schiphol

30-jul-2018

Gemeenten rondom Schiphol hebben de ambitie om de komende jaren 34.000 nieuwe woningen te bouwen binnen de geluidscontouren van de luchthaven. Langs de randen van die geluidscontouren gaat het om nog eens 45.000 woningen. In totaal worden 172.000 extra mensen geconfronteerd met geluidshinder en fijnstof. Dit aantal komt overeen met het aantal inwoners van een stad als Haarlem. Dat blijkt uit de nieuwe inventarisatie van de Natuur en Milieufederatie Noord-Holland (MNH) op basis van de meest recente woningbouwcijfers.

‘Groei Schiphol onverantwoord’

‘Deze cijfers tonen aan dat het sowieso onverantwoord is om Schiphol te laten groeien’, zegt Sijas Akkerman, directeur van MHN. ‘Door de fikse uitbreiding van de woningbouw onder de aanvliegroutes van Schiphol ontstaat een grote toename van de bewoners die geluidsoverlast gaan ervaren. Volgens onze prognose zullen ruim 14.000 bewoners zelfs ernstige geluidshinder ondervinden. Ruim 3.300 mensen vallen straks in de categorie slaapverstoorden. Een toename van respectievelijk 11 en 17 procent.’

Ruim 3.300 mensen vallen straks in de categorie slaapverstoorden

Woningnood aanleiding voor bouw

De aanhoudende druk op de woningmarkt in de Randstad ligt ten grondslag aan de toename van woningen binnen én aangrenzend aan de geluidscontouren. Daarnaast hoeven gemeenten woningbouwplannen binnen de geluidscontouren (LIB5) niet meer voor te leggen aan het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor het verkrijgen van een ontheffing. Gemeenten mogen er vanaf 1 januari grotendeels zelf over beslissen.

Volgens Akkerman leidt dit tot een bouwexplosie, juist in gebieden met extra vlieghinder. ‘Er is eigenlijk niemand meer die deze nieuwe bewoners beschermt. Gemeenten laten nieuwe bewoners zelfs een kettingbeding tekenen waarin ze moeten verklaren op de hoogte te zijn van de geluidshinder. Dat kettingbeding komt erop neer dat gemeenten niks doen met klachten of eventuele gezondheidsklachten van bewoners. In ieder geval niet richting de luchtvaartsector. Naast de klimaatschade en bestaande geluidshinder is dat dus een extra reden om het aantal vluchten op Schiphol niet verder te laten groeien. Of nóg beter, juist te laten krimpen.’

Terug naar nieuws-items