BENG: de volgende stap in verduurzaming’

14-feb-2018

Duurzaam Gebouwd heeft een whitepaper uitgebracht: ‘BENG: de volgende stap in verduurzaming’. In dit document wordt er uitvoerig ingegaan op de BENG-eisen die vanaf 2021 voor nieuwe bouwaanvragen gelden. Deze eisen vloeien voort uit het Energieakkoord voor duurzame groei én uit de Europese richtlijn EPBD. Aan bod komen berekeningsmethodieken, succesprojecten en mogelijke subsidies om BENG te bouwen. 

Over BENG

BENG is een integrale visie op duurzame en bijna energie neutrale (gestapelde) (hoog)bouw. Er is nog een lange weg te gaan om Nederlandse gebouwen CO2-neutraal te krijgen. De BENG-eisen vormen een belangrijke tussenstap om nieuwe gebouwen energieneutraal te maken. 

Eisen om BENG te bouwen

In de uitgebrachte editie wordt uitvoerig ingegaan op wat BENG van bouwers verlangt en de weg ernaartoe. Berekeningsmethodieken én een stuk geschiedenis over de totstandkoming van de regeling worden belicht. Daarnaast wordt er ingegaan op belangrijke succesprojecten en ontdek je welke subsidies beschikbaar zijn voor de realisatie van bijna energieneutrale gebouwen. De whitepaper is hier te downloaden. 

Terug naar nieuwsitems