Bouwaanvraag na 1 juli definitief zonder gasaansluiting

17-mei-2018

Minister Wiebes van Economische Zaken heeft besloten dat nieuwe woningen waarvoor de bouwaanvraag ná 1 juli wordt gedaan, in principe niet meer worden voorzien van een gasaansluiting. Dit besluit staat in het Staatsblad.

Nauw overleg betrokken partijen

In nauw overleg met betrokken partijen heeft de minister besloten dat de ingangsdatum van 1 juli niet te vroeg is. Volgens de leden van het Lente-akkoord ging de minister te hard, waar Neprom, Aedes en Bouwcend Nederland betrokken zijn. Die snelheid zou volgens hen leiden tot extra kosten en vertraging in de bouwproductie. De oorzaak hiervoor ligt in het feit dat lopende bouwplannen nog moeten worden herzien en herberekend. De branchepartijen stelden voor om het voorstel nog een half jaar uit te stellen.

Wet voortgang Energietransitie

De wet Voortgang Energietransitie (VET) regelt dat de aansluitverplichting van nieuwbouw op het gasnet moet verdwijnen. Omdat de wet ook bepaalt dat een netbeheerder geen andere werkzaamheden mag uitvoeren dan nodig voor de uitvoering van de wettelijke taak, is dit feitelijk een gasverbod voor nieuwbouwwoningen.

Terug naar nieuws-items