Bouwvakkers werken door mét of zónder sneeuw

12-dec-2017

Ondanks het slechte weer met sneeuw en gladheid, werken de meeste bouwvakkers deze dagen gewoon door. Bouwvakkers stoppen alleen als er sprake is van een onveilige situatie. 

Slechte omstandigheden

Volgens de cao Bouw en Infra mogen bouwvakkers stoppen met werk bij een gevoelstempratuur lager dan -6 graden Celsius, wegens vorst of bij een hardnekkig sneeuwdek op het werkobject. De werkgever bepaalt in eerste instantie in overleg met de werknemers of er doorgewerkt kan worden. Wanneer er geen overeenstemming bereikt wordt, kunnen bouwvakkers naar huis toe zodra er sprake is van hierboven genoemde omstandigheden. 

Anders inzetbaar

In de meeste gevallen kan er doorgewerkt worden, omdat er nog geen sprake is van vorst aan de grond. Toch zijn er werkzaamheden die stilgelegd worden, zoals bij betonstorten of funderingen. Deze medewerkers gaan dan naar binnen en worden op een andere manier ingezet. Dus de meesten werken gewoon door of moeten wat anders doen dan gepland.

Terug naar nieuwsoverzicht