Experimenten tegen toenemende regenval

16-mei-2018

Het klimaat verandert. En dat brengt nieuwe uitdagingen met zich mee. We hebben steeds vaker te maken met langdurige regenval en structurele droogte. Hoe kunnen Nederlandse straten en wijken dit beter opvangen? Als antwoord op dit ingewikkelde vraagstuk wordt woensdag een nieuwe proeftuin, een testlocatie voor experimenten, onderzoek en demonstraties, op de campus van TU Delft geopend.

Proeftuin de 'Waterstaat'

De tuin is bijna net zo groot als een voetbalveld. Het werkveld voor ondernemers, onderzoekers en de overheid om samen een oplossing te vinden voor wateroverlast als gevolg van klimaatverandering. In de ‘Waterstraat’ wordt geëxperimenteerd met ondergrondse waterbuffers, slimme watertonnen die zijn gekoppeld aan lokale weersvoorspellingen en waterbergingen op ‘polderdaken’. Er staan ook waterbuffers met schelpen erin die hevige buien bufferen en tegelijkertijd het regenwater zuiveren. Rioleringen kunnen de grote hoeveelheden water vaak niet meer verwerken met overstromingen tot gevolg.

De nieuwe testlocatie

De nieuwe testlocatie moet ertoe bijdragen dat nieuwe innovaties sneller in de praktijk kunnen worden gebracht. Het gaat om een initiatief van VPdelta (TU Delft), het Hoogheemraadschap van Delftland en openluchtlaboratorium The Green Village.

Terug naar nieuws-items