Forse opknapbeurt oude bruggen en tunnels

18-jan-2018

Minister van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) gaat oude bruggen en tunnels vernieuwen. Er worden hierbij innovatieve technieken ingezet om signalen van mogelijke mankementen eerder te signaleren. Zo kunnen storingen die files veroorzaken worden voorkomen.

 De minister geeft voorrang aan bruggen die erg belangrijk zijn voor de doorstroming. Ze trekt daarbij nauw op met de desbetreffende regio’s om hinder tijdens de grote onderhoudsopgave de komende jaren zoveel mogelijk te beperken. 

Plannen Rijkswaterstaat

De minister heeft, samen met Rijkswaterstaat, de aftrap gegeven voor het forse verjongingsproject voor bestaande infrastructuur. Rijkswaterstaat heeft tot 2028 80 objecten in de planning staan, die een opknapbeurt nodig hebben. Velen stammen uit de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw en zijn aan onderhoud toe. Uitval en storingen zorgen voor verkeershinder, helemaal nu de mobiliteit groeit. “Ik wil de files aanpakken. Daarvoor is het nodig dat we meer aandacht hebben voor het onderhoud van de bestaande bruggen en tunnels. Investeren in bestaande infrastructuur is effectief om de files terug te dringen”, aldus van Nieuwenhuizen.  

Groot budget voor toekomstbestendige infrastructuur

In verband met de omvang van de onderhoudsopgave trekt de minister vanaf 2020 jaarlijks 350 miljoen uit voor opknapbeurten, in plaats van de huidige 150 miljoen per jaar. Momenteel lopen en veertig projecten en de minister neemt dit jaar een besluit over de volgorde van aanpak van nog eens veertig objecten. Maatschappelijke schade die ontstaat als een brug dicht moet, wordt scherp onder de loep genomen. De impact van storingen weegt dus zwaarder dan de prioritering. De minister zet hiermee zwaar in op het toekomstbestendig maken van de infrastructuur. “We kijken niet alleen naar de verlenging van de levensduur, maar zetten ook vol in op de nieuwste technieken, waarmee we toekomstige storingen kunnen voorkomen.”

Regionale aanpak

Vooral Rijkswaterstaat Zuid-Holland (WNZ) heeft komende jaren een flinke onderhoudsopgave. Aan alleen al acht bruggen is groot onderhoud nodig, waaronder de Van Brienenoordbrug en de Haringvlietbrug. Rijkswaterstaat zal in nauw overleg met betrokken stakeholders, de verkeershinder willen beperken. Het overzicht van geplande werkzaamheden zal op basis van de laatste inzichten steeds worden geactualiseerd. Voor een actueel overzicht kun je www.rws.nl raadplegen.