Groeiende funderingsmarkt

16-nov-2017

Aanhoudende groei

Tot 2020 groeit de bouw van nieuwe woningen met gemiddeld 5 á 7 % per jaar. Ook zorgen de bouwopgaven in utiliteitsbouw en Grond-, weg- en waterbouw voor een toenemende vraag naar funderingswerk. Het rapport ‘Trends op de funderingsmarkt: marktontwikkelingen en rolverdeling tot 2020’ bericht hierover. Het NVAF (Nederlandse Vereniging Aannemers Funderingswerken) is de opdrachtgever van dit rapport. 

Personeelstekort funderingsmarkt

Momenteel werken er 1.700 werknemers op de funderingsmarkt. De komende jaren ontstaat er een grote wervingsopgave voor de branche om de groeiende vraag te kunnen realiseren. Inclusief vervanging van personeel betreft dit ongeveer 220 werknemers per jaar, waarvan 100 bouwplaats werknemers en 120 uta-medewerkers. De vraag naar uta-personeel neemt toe door grote veranderingen in samenwerking en contracten, waardoor bedrijven meer aan ontwerp, engineering en omgevingsmanagement gaan doen.

Complexiteit funderingsprojecten

Voor een belangrijk deel vinden de funderingswerkzaamheden plaats in de bebouwde omgeving en aan de bestaande infrastructuur. Hierdoor worden funderingsprojecten complexer. Inventief vermogen met betrekking tot logistiek, projectbeheersing en hinderbeperking zijn hierbij belangrijk. De positie van funderingsbedrijven in de voorbereiding van dit soort complexe projecten is tot op heden beperkt door hun rol als onderaannemer. 

De funderingsproductie

Funderingswerk is voor 50% gekoppeld aan infrastructuur. Utiliteitsbouw en woningbouw zorgen ieder voor 25% van de funderingsproductie. Het aandeel van projectontwikkelaars en corporaties is de afgelopen jaren toegenomen ten koste van decentrale overheden. De funderingsmarkt betreft voor 60% traditionele bestekken. Dit aandeel is door geïntegreerde contractvormen de laatste jaren iets afgenomen.

Terug naar nieuwsoverzicht