Hoogste niveau sinds start meting orderportefeuilles

05-dec-2017

De orderportefeuilles in de burgerlijke- en utiliteitssector zijn in september uitgekomen op 10,2 maanden: het hoogste niveau sinds de start van de meting. Ten opzichte van augustus is de werkvoorraad met drie tiende maand gestegen, volgens het EIB Werkvoorraden.

Zowel in de woningbouw als de utiliteitsbouw zijn de werkvoorraden in september met drie tiende maand gestegen. In de woningbouw komt de werkvoorraad voor september uit op 10,3 maanden. Voor de utiliteitsbouw komt dit uit op 10,1 maanden. De grond-, water- en wegenbouw bleef nagenoeg gelijk met 6,5 maanden. De orderportefeuille van de grond- en waterbouw bleef onveranderd op 7,0 maanden, terwijl de wegenbouw daalde met twee tiende maand tot 5,3 maanden. De werkvoorraad in de totale bouw komt hiermee uit op 9,1 maanden, een toename van een tiende maand ten opzichte van augustus. 

Stagnatie onderhanden werk

65% van de bouwbedrijven ziet een stagnatie in onderhanden werk. Onvoldoende personeel en materiaaltekorten zijn volgens de bouwbedrijven de oorzaak van deze stagnatie. Ook in de burgerlijke en utiliteitsbouw waren tekorten aan personeel, materiaal en onderaannemers de belangrijkste reden voor stagnatie in onderhanden werk. Voor de grond-, water- en wegenbouw was dit een tekort aan orders.

Stijgende tarieven

Ruim zes op de tien bedrijven beoordelen hun huidige orderpositie als normaal, ongeveer drie op de tien bedrijven beschouwt de positie als groot.  Drie op de tien bedrijven verwacht door de huidige ontwikkelingen dat zij extra personeel in dienst zullen nemen. De rest van de bedrijven verwacht dat de personeelsbezetting op gelijke pijl blijft. Geen van de bedrijven verwacht lagere tarieven in de komende drie maanden, terwijl een meerderheid van de bedrijven juist verwacht dat de tarieven zullen stijgen. 

Meting Economisch Instituut voor de Bouw

Bovenstaande blijkt uit de conjunctuurmeting in de bouwnijverheid van oktober 2017 van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB). Deze meting wordt uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie. Aan de conjunctuurmeting verlenen ongeveer 300 hoofdaannemingsbedrijven met meer dan tien personeelsleden hun medewerking. 

Terug naar nieuwsoverzicht