Woningcorporaties: zonnepanelen in servicekosten

03-nov-2017

Woningcorporaties mogen in de servicekosten een vergoeding opnemen voor het gebruik van zonnepanelen die los op het dak zijn geplaatst. Dat is de uitkomst zoals door de Huurcommissie bepaald in de aangepaste versie van het Beleidsboek nutsvoorzieningen en servicekosten. Aedes pleitte er eerder voor dat woningcorporaties de kosten voor die zonnepanelen, bijvoorbeeld servicekosten, in rekening kunnen brengen bij de verhuurder. De Huurcommissie heeft haar beleid nog eens verduidelijkt in een toelichting.

Verrekening servicekosten

In het Beleidsboek nutsvoorzieningen en servicekosten schrijft de Huurcommissie dat, wanneer zonnepanelen roerende zaken zijn, de verhuurder daarvoor in de servicekosten een gebruiksvergoeding mag rekenen. Het gaat dan om de gangbare zonnepanelen die op bestaande daken worden geplaatst. Voor geïntegreerde zonnepanelen geldt dit niet. Die zijn onroerend.

Vragen en antwoorden

Toch riep de verstrekte informatie van de Huurcommissie in het beleidsboek nog vragen op. Daarom heeft zij een toelichting gepubliceerd om meer duidelijkheid te geven.

De belangrijkste vragen en antwoorden op een rij:

1. Vraag: Mogen kosten voor zonnepanelen via het woningwaarderingsstelsel in de huur worden verrekend wanneer deze niet in de servicekostenregeling worden opgenomen?

Antwoord: Doorrekenen van de kosten in de huur blijft mogelijk, tenzij de huurprijs daarmee de maximale redelijk grens overschrijdt. Deze wordt bepaald door het woningwaarderingsstelsel.

2. Vraag: Mogen huurder- en verhuurder een individueel contract sluiten waarin afspraken worden gemaakt over het doorrekenen van kosten, verbonden aan zonnepanelen? En gelden dan de gemaakte afspraken uit dit contract in plaats van de voorgestelde doorberekening in de servicekosten in het Beleidsboek?

Antwoord: Er geldt een ruime mate van contractsvrijheid. Echter, wil dit niet zeggen dat onroerende zaken zomaar als roerend kunnen worden verrekend. Hoofdregel is en blijft: onroerend goed hoort in de kale huur.

3. Vraag: De Huurcommissie gaat bij zonnepanelen uit van een geschatte levensduur van 10 jaar, net zoals bijvoorbeeld bij kleine geisers. De jaarlijkse gebruiksvergoeding in de servicekosten is 10% van de waarde. Bij zonnepanelen geven de monitoring van het gebruik en de vervanger van de omvormer extra kosten. Mag de verhuurder deze kosten ook in de waarde laten meetellen?

Antwoord: Nee, de Huurcommissie vermeldt expliciet dat geen doorberekening kan plaatsvinden van onderhoud en monitoring. Wel kan mogelijk een contractueel afgesproken 24-uurs storingsdienst als extra service worden aangemerkt en hiervoor mag de verhuurder wel extra servicekosten rekenen.

4. Vraag: Geldt de doorrekening in de servicekosten in het beleidsboek ook voor collectieve aansluiting?

Antwoord: Ja, bij collectieve aansluitingen geldt hetzelfde, maar via een verdeelsleutel moet worden bepaald wat de kosten per woning zijn.

Terug naar nieuwsoverzicht