Integrale Toegankelijkheid Standaard

12-feb-2018

De Integrale Toegankelijkheid Standaard (ITstandaard) is vernieuwd en beschikbaar gesteld voor de gebouwde omgeving en het OV. Het is een belangrijke tool bij het beoordelen en optimaliseren van fysieke toegankelijkheid, een steeds belangrijker wordend criteria sinds de implementatie van het vernieuwde VN-verdrag voor de rechten van de mens.

ITstandaard: praktisch en leesbaar

Ingenieurs van PBT werkte ruim twee jaar aan de ontwikkeling van de nieuwste versie. Praktische beschrijvingen en heldere tekeningen zorgen voor een leesbaarder én praktisch toepasbare versie voor nieuw- en bestaande bouw. De indeling is vereenvoudigd en sluit naadloos aan op internationale ontwikkelingen zoals de NEN-ISO 21542. De ITstandaard combineert 50 jaar Nederlandse ervaringsdeskundigheid met actuele internationale ontwikkelingen op het gebied van fysieke toegankelijkheid.  

Toegankelijkheid de nieuwe norm

Nu het aangepaste VN-verdrag voor de rechten van de mens is ingevoerd in Nederland, wordt toegankelijkheid de norm. Dit heeft gevolgen voor de nieuwe Omgevingswet en de uitvoeringspraktijk voor particuliere gebouweigenaren, overheden en ondernemers. Mensen met een fysieke beperking moeten nu, net als valide mensen, overal toegang kunnen krijgen. 

Heldere richtlijnen voor bouwend Nederland

Overheden en de bouwwereld hebben behoefte aan duidelijkheid in het bouwproces over de toegangelijkheidseisen bij nieuwbouw en bestaande panden. De Integrale Toegankelijkheid Standaard 2018 springt in dit gat en schetst duidelijke richtlijnen voor ontwikkelaars, architecten en bouwers. De nieuwste versie van de Integrale Toegankelijkheid Standaard 2018 raadpleeg je hier

Terug naar nieuwsitems