Investeringssubsidie ISDE wordt verhoogd naar 100 miljoen euro

11-dec-2017

Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat heeft het budget voor de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) voor het kalenderjaar 2018 verhoogd naar 100 miljoen euro. Nu kunnen ook gemeenten en provincies aanspraak maken op de regeling. 

ISDE-regeling

Met de ISDE-regeling kunnen particulieren, zakelijke gebruikers en vanaf 2018 ook overheden subsidie aanvragen voor het aanschaffen van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels. Hiermee zet de overheid fors in op reductie van gas en stimulatie van duurzame warmte voor Nederlandse huizen en bedrijven. Zo wordt energie bespaard en CO2-uitstoot teruggedrongen.

Rapport Motivaction

In 2017 was het budget voor de ISDE-regeling 90 miljoen euro. Minister Wiebes laat in een brief aan de Kamer weten dat de ontwikkelingen in 2016 en 2017 aantonen dat de bekendheid van de regeling groeit. Hierdoor is een stijgende lijn te zien in de hoeveelheid aanvragen. Recent onderzoek van Motivaction wees al uit dat een ruime meerderheid van de Nederlanders meer energie wil uit zon-, wind-, en waterkracht. Wil je het hele onderzoek lezen? Dat doe je hier.

Terug naar nieuwsoverzicht