Komende jaren komen er 75.000 woningen per jaar bij

24-mei-2018

Organisaties en overheden die betrokken zijn bij woningbouw hebben afgesproken de komende jaren versneld meer woningen te bouwen. Woningcorporaties, Bouwend Nederland, makelaars, bewonersorganisaties, vastgoedinvesteerders, waterschappen en de Rijksoverheid hebben dat vastgelegd in de Nationale woonagenda

Minister Ollongren wil bouw versnellen

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken geeft aan dat er meer woningen bij moeten komen om aan de groeiende vraag te voldoen. “Er moeten 75.000 woningen per jaar bij tot 2025 om te voldoen aan de behoefte”, zegt Ollongren. “Dat halen we alleen als we de bestaande plannen versnellen.” Ollongren ziet zichzelf hierin als aanjager. Nodig, omdat niet alle bouwplannen om diverse redenen van de grond komen. Zelf start zij een overheidsfonds voor bouwprojecten in binnensteden, waarbij bijvoorbeeld kantoren een woonfunctie krijgen. Zulke projecten zijn ingewikkeld en duur.

Kritische houding

De koepel van woningcorporatie Aedes en de Woonbond zijn bezig met afspraken om de huren zo laag mogelijk te houden. Aedes heeft de Nationale Woonagenda ondertekend, maar directeur Pepers uit zich kritisch over het kabinetsbeleid. “Hetzelfde kabinet dat zegt dat wonen zo belangrijk is, heft een hoge belasting op onze huurinkomsten. Daardoor is onze rol beperkt.” Ollongren heeft de regeling, waarbij woningcorporaties korting konden krijgen op deze verhuurdersheffing in ruil voor nieuwbouwplannen, gesloten. Binnen afzienbare tijd was er al voor 700 miljoen euro korting aangevraagd en was het budget op. Volgens de Woonbond is er echter voldoende geld over om de sociale huren te verlagen en nieuwe corporatiewoningen te bouwen.

Negatieve invloeden markt

De partijen hebben daarnaast afgesproken dat negatieve invloeden op de markt aangepakt gaan worden. Denk hierbij aan te veel verhuur aan toeristen in plaats van aan vaste bewoners, huisjesmelkers en andere malafide verhuurders en vakantieparken die onterecht voor vaste bewoning gebruikt worden. “Door de grote vraag op de woningmarkt zie je excessen als te hoge huren en zelfs intimidatie”, zegt Ollongren. “Laten we zorgen dat van de situatie de komende jaren geen misbruik gemaakt kan worden.”

Aannemers en bouwbedrijven

Voor de achterban van voorzitter Verhagen van Bouwend Nederland, de organisatie van aannemers en bouwbedrijven, is er veel geld te verdienen. De bedrijfstak kreeg grote klappen tijdens de financiële crisis, maar hersteld zich. Hij spreekt van een “enorme urgentie”.

Verhagen zit nog vóór het eind van het jaar om de tafel met provincies en gemeenten over welke nieuwe wijken er gebouwd kunnen worden. Daarbij moeten bouwbedrijven wel het personeelstekort oplossen. Ook het krijgen van bouwgrond met de nodige vergunningen levert vaak nog problemen op, volgens Verhagen.

De Vereniging Nederlandse Gemeenten ziet dit met vertrouwen tegemoet. “Er moeten natuurlijk wel genoeg handjes en geld zijn voor al die bouwplannen”, zegt directeur Stigter. “Maar als al deze partijen samenwerken moeten we die 75.000 woningen kunnen halen.”

Terug naar nieuws-items