Nederlandse taal verplichten bouwplaats

14-feb-2018

Het beheersen van de Nederlandse taal moet worden verplicht aan werknemers die aan de slag willen gaan op de bouwplaats. Daarmee kunnen dodelijke ongelukken worden voorkomen, stelt belangenorganisatie Zelfstandigen Bouw in een brief aan Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken. 

Steeds meer buitenlandse vakmensen

Volgens de belangenbehartiger vormen bouwvakkers die de taal niet machtig zijn een gevaar voor zichzelf en anderen. Door een tekort aan vakmensen wordt steeds vaker een beroep gedaan op buitenlandse krachten. Daar is op zich niks tegen, benadrukt voorzitter Charles Verhoef van Zelfstandigen Bouw. “Maar een taalprobleem speelt al jaren. En het is ook al jaren bekend dat daar onaanvaardbare risico’s aan kleven”. 

Dodelijke ongevallen

Verhoef verwijst ook naar een onderzoek waarvan de Inspectie SZW al twee jaar geleden de resultaten presenteerde. Daaruit bleek dat het aantal dodelijke ongevallen op de bouwplaats in een jaar tijd flink was toegenomen, en dat deze toename gedeeltelijk te wijten is aan miscommunicatie. 

Terug naar nieuwsitems