Nieuwe bouw-cao rond

16-apr-2018

Vakbonden en werkgevers in de bouwwereld zijn een nieuwe cao overeengekomen. De lonen gaan omhoog met 5,35%, voor nieuwkomers wordt het aantrekkelijker gemaakt om in de bouw te werken én de sociale partners willen in samenspraak met Den Haag afdwingen dat iedereen met 45 dienstjaren recht heeft op pensioen, en dus eerder kan stoppen met werken.

Blijdschap over eindresultaat

Maatregelen voor een veilige bouwplaats staan ook hoog op de agenda. Straks mag iemand alleen nog de bouwplaats op als hij alle pictogrammen en bepaalde woorden goed kent.

Hoewel de onderhandeling twee weken langer duurden, zijn alle stakeholders blij met het eindresultaat. “Na jaren van crisis trekt de economie aan en is er weer werk voor bedrijven. Door de rampzalige afgelopen jaren voor de werkgelegenheid in de bouw, hebben veel vakkrachten de sector verlaten. De cao-afspraken weerspiegelen de gezamenlijke wil om de sector nóg aantrekkelijker te maken voor jongeren, zij-instromers en mensen die de bouw- en infra eerder hebben verlaten”, aldus George Raessen, voorzitter van de werkgeversdelegatie.

Regeling voor ouderen

Hans Crombeen, bestuurder FNV Bouwen & Wonen is vooral blij met de afspraken voor nieuwkomers: “Een belangrijke afspraak is dat nagenoeg alle afspraken in de bouw-cao ook voor uitzendkrachten gelden, inclusief pensioenafspraken. Gelijk loon voor gelijk werk dus. Dat betekent dat mensen elkaar niet meer de keet uit zullen concurreren op de bouwplaats.”

Lange tijd was er sprake dat er een nieuwe ouderenregeling zou komen. Die komt er niet. “In alle doorgerekende scenario’s pakte die slechter uit dan de regeling die we nu al hebben”, licht Crombeen toe. “Die moeten we dus beter uitleggen.”

Sociale partners maken zich nu hard voor ‘versleten’ ouderen om, samen met Den Haag, een flexibele AOW op te stellen die na 45 gewerkte ingaat. Duizenden bouwvakkers vallen nu voortijdig uit en halen het niet tot hun 67e.

Terug naar nieuws-items