Nieuwe Quickscan BREEAM-NL gelanceerd

06-jun-2018

ABN AMRO biedt vastgoedeigenaren een snelle en laagdrempelige manier om gebouwen te beoordelen op basis van het duurzaamheidslabel BREEAM-NL In-Use. De BREEAM-NL In-Use Quickscan, ontwikkeld in samenwerking met CFP Buildings en Dutch Green Building Council, wordt gratis aangeboden door ABN AMRO.

Meer inzicht voor vastgoedeigenaren

Met deze Quickscan krijgen vastgoedeigenaren meer inzicht in de duurzaamheid, gezondheid en het rendement van een gebouw. Daarnaast biedt de scan de mogelijkheid om meer informatie in te winnen over bijvoorbeeld financiering en subsidie. De BREAAM-functionaliteit is toegevoegd aan de ABN AMRO Duurzame investeringstool, waardoor het meer inzicht biedt dan enkel de energiebesparing.

Snel een eenvoudig verduurzamen

De BREEAM Quickscan geeft een gebruiker of eigenaar van een pand gedetailleerd inzicht in huidige en potentiële BREEAM-scores, de impact van alle mogelijke verduurzamingsmaatregelen en de bijbehorende investeringen. De Quickscan werkt bijzonder snel en efficiënt. Door 40 vragen in te vullen, ontvangt de gebruiker of pandeigenaar in slechts 30 minuten een uitgebreid overzicht van hoe de duurzaamheidsprestaties kunnen worden verbeterd. Dit overzicht per gebouw kan worden uitgebreid tot een volledige vastgoedportefeuille.

Snel en eenvoudig verduurzamen van gebouwen

In de BREEAM QuickScan krijgt de gebruiker of eigenaar van een pand gedetailleerd inzicht in de huidige en potentiële BREEAM-score, in de impact van alle mogelijke verduurzamingsmaatregelen en bijbehorende investeringen. De module stelt 40 vragen die binnen 30 minuten een uitgebreid overzicht opleveren om de duurzaamheidsprestatie van een specifiek gebouw te verbeteren. Dit overzicht per gebouw kan desgewenst worden uitgebreid tot een volledige vastgoedportefeuille. Met het ontwikkelen van de module, wordt het behalen van BREEAM certificering laagdrempeliger gemaakt.

Terug naar nieuws-items