Ondanks groei blijft winst uit bouwsector

20-jun-2018

De bouwsector groeit hard. Zelfs zo sterk dat de groeipercentages in de bouw de structurele groei van de Nederlandse economie overtreffen, nu al voor een vierde jaar op rij. De bouwproductie ligt halverwege 2018 nog maar 2,8% onder de piek van begin 2009.  

Bouwbedrijven profiteren niet van hoge omzetten

Met een verschil van 0,5% is de omzet nagenoeg gelijk aan het recordjaar in 2009. Bouw- en installatiebedrijven lijken de wind in de rug te hebben, wat ook tot uitdrukking komt in de orderportefeuilles die alle records breken. Met een omzetgroei van 47,5% in de afgelopen vijf jaar doen vooral de kleine bouwbedrijven het erg goed. Volgens ABN AMRO profiteren de bouwbedrijven echter nog niet van de hoge omzetten in de sector, ondanks dit gunstige klimaat. Hoge personeels- en materiaalkosten zijn de grootste boosdoeners, evenals het groter wordende risico in planning en kwaliteit. Hierdoor blijven winstmarges achter. Dat is opvallend, zeker omdat de vraag het aanbod overstijgt.

Bouwsector moet innoveren door lagere marges

Hoewel de ontwikkelingen zich in rap tempo opvolgen, wordt de bouwsector vaak omschreven als traditioneel. Bouw- en installatiebedrijven met een structureel hogere winstmarge investeren wél in innovatie, zo blijkt uit een onderzoek gehouden door ABN AMRO. Er is vooral veel te winnen op het gebied van automatisering, digitalisering en procesinnovatie zoals prefabricage. Procesinnovatie is vrij eenvoudig inzetbaar door ‘learning on the job’. Processen worden steeds effectiever door tijdens het werk te leren en communiceren. Respondenten uit het onderzoek geven aan dat dit leidt tot lagere (faal)kosten, een kortere inbouwtijd en een hoge kwaliteit van bouwproducten. Met geringe financiële middelen kun je doeltreffend aan procesinnovatie werken, waardoor optimale resultaten kunnen worden behaald. Volgens ABN AMRO zijn bouw- en installatiebedrijven die innoveren minder afhankelijk van prijsconcurrentie en daardoor beter in staat om winstmarges te verhogen.

Personeel belangrijk in cultuuromslag sector

Vakkundig personeel en samenwerking worden ook genoemd als belangrijke succesfactoren. “Om invulling te geven aan innovatie en samenwerking is goed gekwalificeerd en gemotiveerd personeel onmisbaar. Tegelijkertijd kan innovatie ervoor zorgen dat een bouwbedrijf zich kan positioneren als aantrekkelijke werkgever en partner”, zegt Petran van Heel, Sector Banker Bouw van ABN AMRO. “Nieuwe samenwerkingsvormen bieden toegang tot nieuwe kennis en expertise en brengen kostenbesparing binnen handbereik. De inzet van deskundig personeel maakt dit mogelijk, maar de bouwsector kampt met een structureel tekort aan mankrachten. Het bieden van opleidingsmogelijkheden en toekomstperspectief kan hierbij het verschil maken.”

Terug naar nieuws-items