Orderportefeuilles gww-bedrijven gestegen

14-mei-2018

De orderportefeuilles in de grond-, water- en wegenbouw tonen in de maand maart een stijging. De orderportefeuille voor de totale bouw is in maart met één tiende maand gestegen tot 9,7 maanden.

Stijgende werkvoorraad

De werkvoorraad kwam in maart uit op 7 maanden met de groei van vier tiende maand.

Met name de wegenbouw steekt er met kop en schouders bovenuit. Hier steeg de werkvoorraad met vier tiende maand werk tot 6,2 maanden werk. De orderportefeuille van grond- en waterbouw nam met drie tiende maand toe en kwam uit op 7,8 maanden werk.

De orderportefeuilles van de burgerlijke- en utiliteitsbouw zijn in maart hetzelfde gebleven op 10,7 maanden werk. De werkvoorraad voor de woningbouw bedroeg eveneens 10,7 maanden werk. De utiliteitsbouw blijft steken op 10,6 maanden werk.

Stagnatie onderhanden werk

Ruim vijf op de tien bedrijven ondervindt geen stagnatie in onderhanden werk. Voor bedrijven in de burgerlijke- en utiliteitsbouw die wél stagnatie ondervinden, geeft het merendeel aan dat dit te maken heeft met een tekort aan personeel en materialen. Voor grond-, water en wegenbouwbedrijven zijn personeelstekorten en onvoldoende orders de meest voorname redenen.

Stijgende productie

De afgelopen maanden nam bij drie op de tien bedrijven de productie toe, terwijl dat bij één op de tien bedrijven afnam. Ruim vijf op de tien bedrijven beoordeelt hun huidige orderpositie als normaal, terwijl vier op de tien bedrijven dit als groot noteert. Bijna vier op de tien bedrijven geeft aan nieuw personaal aan te nemen de komende drie maanden. Twee op de drie hoofdaannemers verwacht hun prijzen te verhogen, terwijl de rest hun prijzen onveranderd laat.

Conjunctuurmeting EIB

Voorgenoemde blijkt uit een conjunctuurmeting in de bouwnijverheid van april 2018, uitgevoerd door het Economisch Instituut voor de Bouw. Deze meting wordt uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie. Aan de conjunctuurmeting verlenen 275 hoofdaannemingsbedrijven met méér dan tien personeelsleden hun medewerking.

Bron: eib.nl

Terug naar nieuws-items