Organisaties moeten informeren over energiebesparende maatregelen

03-sep-2018

Ruim honderdduizend Nederlandse bedrijven worden vanaf komend jaar gevraagd welke energiebesparende maatregelen zij hebben genomen. Het bevoegd gezag moet daar verplicht over geïnformeerd worden. Dit betekent de informatieplicht concreet in de praktijk.

Wet milieubeheer en energiebesparingsverplichting

De Wet milieubeheer kent sinds 1993 een energiebesparingsverplichting. Organisaties zijn verplicht om alle energiebesparende maatregelen te nemen die zich binnen 5 jaar terugverdienen. Bedrijven en instellingen met méér dan 50.000 kWh stroom of 25.000 m3 gasverbruik moeten aan de verplichting voldoen.

Erkende bespaarmaatregelen

Gestelde klimaat- en energiedoelen werden in het verleden niet behaald, doordat de wet moeilijk te handhaven bleek. In dit licht komt er vanaf dit jaar een informatieplicht energiebesparing. Ondernemers worden hiermee verplicht om informatie te geven over welke maatregelen zijn genomen om energie te besparen. Het betreft de erkende energie-bespaarmaatregel die per branche is opgesteld.

Het Klimaatplein

Het Klimaatplein, een organisatie die bedrijven informeert, inspireert en activeert om de CO2-voetafdruk te verkleinen, heeft een website online gezet om ondernemers te informeren over de informatieplicht. Bedrijven vinden hier meer informatie over wat de plicht inhoudt, welke gevolgen het heeft en welke stappen gezet kunnen worden. Wil je meer weten over de informatieplicht? Je leest er hier alles over.

Terug naar nieuws-items