Prestatielabel geluidsdemping vloer

25-jan-2018

 

Loopgeluiden van bovenburen is één van de meest voorkomende vormen van geluidshinder in appartementen. Om storende geluiden te beperken zijn er vaak afspraken over de vloerafwerking opgenomen in een huurcontract of het huishoudelijke regelement van de Vereniging van Eigenaren van een appartementencomplex. In praktijk worden hier regelmatig fouten in gemaakt, bijvoorbeeld omdat informatie op de producten niet duidelijk is. Om dit te voorkomen is er nu een prestatielabel in het leven geroepen, dat inzicht geeft over geluidsdemping van contactgeluid van vloerafwerkingen. Deze afspraken zijn vastgelegd in een Nederlands Technische Afspraak (NTA). NEN heeft deze NTA 5098 ‘Geluidlabeling van producten van vloerafwerking’ inmiddels gepubliceerd.

Het systeem bevat sterren en moet onduidelijkheid over de mate van geluidsdemping wegnemen. Ten behoeve daarvan is er ook in de NTA een standaardtekst opgenomen, dat kan worden gebruikt in een huurcontract of reglement.  

Geluiddemping afhankelijk van vloeropbouw

Bij een appartement met harde vloerafwerking is de standaard eis een geluiddemping van 10 dB. Bij de keuze van een juiste ondervloer is het belangrijk dat er wordt nagegaan in welke situatie het product getest is, dus met welke vloerbedekking en op welke vloerconstructie. Wijkt de testsituatie af van de praktijksituatie, dan kan de daadwerkelijke geluiddemping verschillen van de gemeten waarden. Bij een zwevende dekvloer kan extra demping vaak zelfs niet gerealiseerd woorden. Een label dat de geluidsisolerende waardes aangeeft én in welke situatie, is dan ook een welkome afwisseling en kan foutieve toepassingen voorkomen. 

Nederlandse of Europese norm

Momenteel worden er twee verschillende aanduidingen voor ondervloerproducten gehanteerd: ΔLlin en ΔLw. Beide geven een verbetering van de contactgeluidsisolatie aan bij toepassing van een ondervloer in combinatie met vloerbedekking, gemeten volgens NEN-EN- ISO 10140-3. Maar de wijze waarop gemeten wordt, verschilt. Zo hanteert Nederland in tegenstelling tot Europa een breder frequentiegebied, namelijk vanaf 100 Hz. In Europa wordt standaard gebruik gemaakt van de ΔLw-aanduiding. Bij deze aanduiding wordt het geluid gemeten binnen een frequentiebereik van 315 tot 2500 Hz.  Het gevolg is dat de gemiddelde waarde van ΔLlin lager uitvalt dan van ΔLw. Iemand die niet bekend is met dit onderscheid, kan in de veronderstelling zijn aan de 10 dB-eis te voldoen, terwijl dat niet zo is. Het sterrensysteem ondervangt dit probleem.

Sterrensysteem

Een product krijgt één tot vijf sterren. Op het label wordt de prestatie van zowel een betonnen als houten vloerconstructie weergegeven. Hierbij wordt vermeld bij welke type ondervloer, vloerbedekking en vloerconstructie het product getest is. Een product met vijf sterren isoleert het best, met één nauwelijks. Hierbij vertegenwoordigt het aantal sterren een minimale ΔLlin: één ster geeft een minimale geluiddemping van 5 dB, twee sterren 7 dB, drie sterren 10 dB, vier sterren 15 dB en vijf sterren 20 dB. 

Producenten 

De producent hoeft de geluidsdemping op een houten vloerconstructie niet te meten, wanneer het al op beton getest is. Op basis van statistieken mag volgens de NTA 5098 worden aangenomen dat de geluidsdemping op hout één ster minder is dan bij beton. Een product dat op beton een geluiddemping van vier sterren heeft, heeft dus op hout een demping van slechts drie sterren. Blijkt uit laboratoriumonderzoek nu dat een product op een houten constructie even goed presteert als op beton, dan kan het product voor hout alsnog hetzelfde aantal sterren krijgen. Aangezien het om een recente ontwikkeling gaat, zal het nog even duren voordat er producten op de markt komen met dit label.  

Terug naar nieuwsoverzicht