Ruim 14.000 gespecialiseerde krachten nodig in de bouw

18-apr-2018

De bouwsector heeft de komende vier jaar 14.000 nieuwe specialistische arbeidskrachten nodig om het nijpende personeelstekort te dichtten. Aanwas bij opleidingen voor bijvoorbeeld het leggen van vloeren blijft achter op de vraag.

Jaarlijks leveren regionale opleidingscentra (ROC) nog geen 500 van deze vaklieden af, waarschuwt brancheorganisatie AFNL-NOA.

Stagnatie in aanwas ambachtelijke opleidingen

De crisis veroorzaakte een daling van het aantal studenten dat koos voor de bouw. Hierdoor is er een groot tekort ontstaan. De aantrekkende woningmarkt zorgt ervoor dat grote opleidingen weer groeien, maar onderwijsrichtingen voor ‘ambachtelijk’ werk blijven achter.

Voorstel belangenvereniging AFNL-NOA

AFNL-NOA pleit van een andere aanpak, bijvoorbeeld dat kleinere opleidingen bepaalde vakken samen kunnen geven en examineren. Een soepele omgang met kwalificatie-eisen is wel noodzakelijk. Ook moeten bouwbedrijven meer inspraak krijgen in het beleid dat ROC’s voeren over hun beroepsopleidingen, vindt de belangenvereniging.

Terug naar nieuws-items