Snelgroeiende bedrijven hoger dan ooit

13-aug-2019

In 2018 waren er voor het eerst meer dan 10.000 snelgroeiende bedrijven in Nederland. Een record. Hiermee wordt het vorige record van bijna 8.500 in 2017, met bijna 20 procent overtroffen. 

Een bedrijf is een snelle groeier als het aantal werknemers drie jaar op rij gemiddeld met minimaal 10 procent per jaar toeneemt. Daarnaast moeten de bedrijven aan het begin van de groeiperiode minimaal 10 werknemers hebben.

Groei van snelgroeiende bedrijven

Na 2014 steeg het aantal snelgroeiende bedrijven in het Nederlandse bedrijfsleven elk jaar: in de periode 2014-2018 met 85 procent van 5.520 tot 10.200.

Procentueel is de toename van snelle groeiers onder bedrijven van verschillende grootte vergelijkbaar. In 2018 waren er 84 procent meer snelgroeiende bedrijven met 10 tot 50 werkzame personen dan in 2014. Bij de bedrijven met 50 tot 250 werkzame personen was dit 92 procent en bij de grootste bedrijven met 250 of meer werkzame personen 96 procent. In absolute aantallen is de groei echter duidelijk het grootst bij de kleinste bedrijven, aangezien deze groep met afstand de meeste bedrijven bevat.

Bij maximaal een vijfde van de bedrijven was de groei (mede) te danken aan overnames. Het aantal bedrijven waarbij overnames mogelijk een rol speelden bij de groei was in 2018 verdubbeld ten opzichte van 2014.

Bouwnijverheid

De meest opvallende groei is te vinden in de bouwnijverheid. Zo had het de meeste procentuele groei uit alle sectors. Tussen 2017 en 2018 steeg de procentuele groei van het aantal snelgroeiende bedrijven met ongeveer 36 procent. De voorlopige cijfers geven aan dat er in totaal 210 extra snelgroeiende bedrijven bij zijn gekomen. Het aantal ligt nu op 790.

De totale groei tussen 2014 en 2018 ligt op 545. 

Bron: CBS