Steeds minder startende toetreders op huizenmarkt

26-apr-2018

Steeds minder toetreders tot de huizenmarkt, starters, krijgen financiering voor een gemiddelde starterswoning. Het aandeel dat wél een financiering krijgt, is de afgelopen jaren gehalveerd. Vorig jaar kon 16% van de starters een gemiddelde starterswoning financieren, meldt adviesbureau IG&H woensdag op basis van eigen analyses. In 2012 gold dit nog voor 29% van de alleenstaande starters. IG&H verwacht dat dit aandeel komend jaar daalt naar 13%.

Moeilijke markt

Freek Jansen, manager bij IG&H, geeft aan dat starters het bijzonder moeilijk hebben momenteel. “Dit komt deels doordat de woningprijzen fiks zijn gestegen de afgelopen jaren en zij door stijgende huurprijzen geen ruimte meer hebben om te sparen. Hierdoor kunnen zij steeds minder geld inleggen”, aldus Jansen. “Daar komt bij dat de overheid extra druk op starters legt. Niet alleen door de leennormen aan te scherpen, maar ook door aflossing van een hypothecaire lening te verplichten.”

De Europese Centrale Bank

Verder geeft het bureau aan dat de Europese Centrale Bank (ECB) waarschijnlijk het eigen stimuleringsfonds zal afbouwen. Hierdoor stijgt de hypotheekrente, wat weer gevolgen geeft voor de positie van starters. “Een stijging van de rente betekent een verdere afname van het aandeel starters dat een gemiddelde starterswoning kan financieren. ”Dit aandeel kan volgens IG&H met 2 tot 3% afnemen als de rente stijgt met 5%. “In dat geval zou slechts één op de tien alleenstaanden nog in staat zijn om een gemiddelde starterswoning te financieren. Dat effect wordt verder versterkt als de huizenprijzen blijven stijgen.”

Financiële hulp

Daarnaast zou uit aanvullend onderzoek blijken dat bijna de helft van de starters financieel hulp van familie of vrienden nodig heeft om een eerste huis te kopen. “Starters die een woning kunnen financieren, zijn vaak hoogopgeleid of hebben ouders die financieel bij kunnen springen”, aldus Jansen.

Terug naar nieuws-items