Stijging orderportefeuille totale bouw

09-jul-2018

De orderportefeuille voor de totale bouw is in mei gestegen en komt uit op 10,1 maanden werk. Sinds de start van de meting komt de gemiddelde werkvoorraad in de bouw voor het eerst uit boven de tien maanden werk.

Burgerlijke en utiliteitsbouw

In de burgerlijke- en utiliteitsbouw stegen de orderportefeuilles met drie tiende maand en kwam uit op 11 maanden werk. De gemiddelde orderportefeuille voor woningbouwbedrijven steeg met drie tiende maand tot 11,2 maanden. Bij de utiliteitsbouw steeg de orderportefeuille zelfs met vier tiende maand naar 10,8 maanden.

Grond-, water- en wegenbouw

Bij de grond-, water- en wegenbouw komt de gemiddelde werkvoorraad uit op 7,5 maanden werk, een stijging van twee tiende ten opzichte van april. Bij grond- en waterbouwbedrijven stegen de orderportefeuilles in mei met vier tiende maand tot 8,6 maanden werk, terwijl de werkvoorraad bij de wegenbouw met één tiende is gestegen naar 6,5 maanden werk.

Ongeveer 50 procent van de bouwbedrijven signaleerde een stagnatie in onderhanden werk. Voor deze bedrijven waren problemen in de personeelsvoorziening de belangrijkste oorzaak voor stagnatie. Dit geldt óók voor de burgerlijke- en utiliteitsbouw.

Stijging in productie

De afgelopen drie maanden nam de productie bij drie op de tien bedrijven toe. Vier op de tien bedrijven beoordelen hun huidige orderpositie als groot en vijf van de tien als normaal. Drie op de tien bouwbedrijven verwacht de komende drie maanden dat zij personeel zullen aannemen. Zeven van de tien bedrijven verwacht een prijsstijging, terwijl de overige bedrijven geen verandering in prijzen ziet.

Deze conclusie kan worden getrokken uit de bouwnijverheid van juni 2018, gehouden door het Economisch Instituut voor de Bouw. De meting wordt uitgevoerd in opdracht van de Economische Commissie. Aan de conjunctuurmeting verlenen ongeveer 250 hoofdaannemingsbedrijven met méér dan tien personeelsleden hun medewerking.

Terug naar nieuws-items