Structurele vernieuwingen belangrijk voor toekomst bouw

02-okt-2017

Voor veel bouwbedrijven ligt de focus steeds meer op innovatie van werkprocessen, producten en diensten. Toch concludeert het EIB in de Monitor Bouwketen dat partijen als ingenieurs, architectenbureaus, installatie- en bouwbedrijven vinden dat er meer geïnnoveerd kan worden. Volgens respondenten staan het gebrek aan ketensamenwerking, complexe wetgeving en de wijze van aanbesteding de innovatie in de weg. 

Knelpunten

Via de Bouwagenda, het nationale innovatieprogramma voor de bouw, wil de bouwkolom de knelpunten zo snel mogelijk aanpakken. Volgens het EIB worden de toepassingen van innovatieve oplossingen belemmert door een weinig uitdagend en consistent overheidsbeleid. Urgente maatschappelijk vraagstukken als het terugdringen van CO2-uitstoot en het moderniseren van infrastructuur lopen hierdoor vertraging op. 

Ketensamenwerking

Bedrijven in de bouwkolom kijken ook naar hun eigen rol. Volgens alle betrokken partijen vervult ketensamenwerking een belangrijke rol op weg naar innovatie. Volgens de respondenten kan deze samenwerking beter. Met name ingenieurs en architectenbureaus geven aan vaak samen te werken met andere partners in de keten.

Ondanks de knelpunten laat het onderzoek van het EIB zien dat innovatie in toenemende mate een belangrijke aanjager is in de bouwkolom. Uit het onderzoek blijkt dat 100% van de ingenieursbureaus innoveert, evenals 40% van de architectenbureaus, 60% van de installatiebureaus en 30% van de bouwbedrijven. Ingenieurs- en architectenbureaus innoveren voornamelijk op producten, bouwbedrijven op het proces. Installatiebedrijven verdelen de aandacht over product, proces én organisatie. 

Lees het EIB rapport hier

Terug naar nieuwsoverzicht