Veel bouwbedrijven leven arboregels niet na

31-jul-2019

Veel bedrijven leven de arboregels niet na. Dit percentage is hoger dan ondernemingen die de regels wél naleven. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Arbo in bedrijf’, uitgevoerd door de inspectie SWZ.

Positieve ontwikkelingen in 2018

Toch is er, in vergelijking met andere jaren, een positieve ontwikkeling zichtbaar. In 2018 heeft een derde van de bedrijven een preventiemedewerker, bedrijfshulpverlening, een overeenkomst met een arbodienst en een risico-inventarisatie gemaakt voor werknemers. In 2016 voldeed slechts 27% van de bedrijven aan alle verplichtingen uit de Arbowet.

Risico inventarisatie beperkt ongevallen

Om tot een goed arbobeleid te komen, moet de werkgever een overzicht maken van alle gevaren die in het bedrijf voorkomen. Als een bedrijf dit proactief oppakt, in een zogeheten Risico-Inventarisatie en Evaluatie, dan kan het bedrijf de gevaren aanpakken om de kans op arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten en ongevallen te beperken. Het aandeel bedrijven met RI&E is toegenomen van 45 procent in 2016 naar 49 procent in 2018. Ruim 80 procent van de werknemers werkt bij een bedrijf met een RI&E. Een verklaring hiervoor is dat grote bedrijven veelal vaker voldoen aan arboverplichtingen dan kleine. De inspectie SWZ kan een bedrijf zonder RI&E gelijk beboeten.

De arbeidsrisico’s

In het onderzoek is gekeken naar negen specifieke arbeidsrisico’s bij bedrijven. Van alle risico’s komt beeldschermwerk het meest voor, relevant bij ruim de helft van alle bedrijven. In de bouwnijverheid en landbouw spelen relatief veel van de in 2018 gemeten arbeidsrisico’s. Werken op hoogte en hard geluid en trillingen komen het meest voor in de bouwnijverheid. In de landbouw spelen risico’s als kracht zetten, repeterende bewegingen en ongunstige of statische lichaamshouding het meest. Van het totaal aantal bedrijven waar één of meerdere risico’s aanwezig is of zijn, heeft 60 tot 78 procent voldoende of goede maatregelen genomen om werknemers te beschermen.

Bron: schildersvak.nl