VEH mist maatregelen tegen tekort aan woningen

19-sep-2018

Vereniging Eigen Huis mist in de kabinetsplannen maatregelen om het woningtekort aan te pakken. Ook is de vereniging kritisch over het feit dat de energierekening omhooggaat door extra belasting, maar dat er nog geen afspraken zijn gemaakt over een overgang naar energieneutraal wonen waarbij de woonlasten gelijk blijven.

Kabinet plannen

Het kabinet ondermijnt volgens VEH het draagvlak voor de verduurzamingsslag. Het gebrek aan woningen en de ambitie om 75.000 woningen per jaar te bouwen, is volgens Vereniging Eigen Huis bekend. Er moet volgens VEH extra inspanning worden geleverd om dat beoogde doel te halen. De vereniging van huizenbezitters noemt het “een groot gemis” dat het kabinet de, op Prinsjesdag gepresenteerde plannen, niet erkent.

Terug naar nieuws-items