Veiligheid verhogen door poortinstructie op bouwplaats

08-jan-2018

De veiligheidsinstructies voor het betreden van Nederlandse bouwplaatsen worden in 2018 gestandaardiseerd door invoering van een Uniforme Poortinstructie, aldus de leden van de Governance Code ‘Veiligheid in de Bouw’ (GCVidB). Het doel is om de veiligheid op bouwplaatsen te verhogen. De nieuwe veiligheidsinstructies zijn tot stand gekomen in samenwerking met de Stichting Samenwerken Voor Veiligheid (SSVV), een samenwerkingsverband van 22 (branche)organisaties uit de Nederlandse industrie.

De Uniforme Poortinstructie wordt door alle leden van de Governance Code gesteund en ingevoerd en heeft als doel om 500.000 mensen op de bouwplaatsen ervan bewust te maken welke risico’s zij nemen, welke regels daarbij gelden en welk gedrag gewenst is.

Digitaal

De nieuwe instructie wordt online beschikbaar gemaakt, kan vooraf op kantoor of thuis worden gevolgd en is een reactie op de versnippering die is ontstaan doordat grote bouwbedrijven de afgelopen tijd ieder hun eigen poortinstructies hebben ontwikkeld.

Hierdoor moeten bouwmedewerkers telkens verschillende poortinstructies naleven als zij aan het werk gaan.  

Invoering poortinstructie

De invoering van de Uniforme Poortinstructie levert een kwalitatief betere instructie op en bespaart tijd en geld. Het verkregen certificaat van de Governance Code is een jaar geldig en geeft toegang tot alle bouwplaatsen waar deze poortinstructie wordt gevraagd. Bouwplaatsen met specifieke risico’s vereisen aanvullende instructies. Uiteindelijk is de doelstelling om alle bouwprojecten in Nederland veiliger te maken, waarmee professionaliteit en kwaliteit op het gebied van veiligheid beter wordt gewaarborgd.

App onveilige situaties

Naast de Uniforme Poortinstructie komt in de tweede helft van 2018 ook een Meld App waarmee medewerkers onveilige situaties kunnen melden en waardoor leidinggevende worden verplicht direct te handelen. Tevens kunnen sector-breed lessen worden getrokken uit gemelde situaties en incidenten.

De leden van de Governance Code zullen de komende maanden actief in gesprek blijven met de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) en branchevereniging Bouwend Nederland (BN) om tot meer afspraken en concrete maatregelen te komen. 

Terug naar nieuwsoverzicht