Vertrouwen in de toekomst

11-okt-2017

Het regeerakkoord van het kabinet Rutte III biedt de bouw- en infrasector een goede basis voor de toekomst. Er zijn twee belangrijke pijlers waar het kabinet aandacht aan geeft: investeren in Nederland en aantrekkelijk werkgeverschap.

Investeren

Het nieuwe kabinet heeft besloten om de komende drie jaar 2 miljard euro te besteden aan verbetering van de infrastructuur. Het budget wordt structureel verhoogd met 100 miljoen euro per jaar. Op de woningmarkt zet de overheid in op het vergroten van de huizenvoorraad, in samenwerking met lagere overheden en de markt. Het kabinet neemt nog geen standpunt in over inkomensafhankelijk huurbeleid. Daarnaast is het ook nog onduidelijk wat de aanpassing van de hypotheekregels voor gevolgen heeft op de huizenmarkt. 

Verduurzaming

Verder heeft het kabinet grote ambities op het gebied van verduurzaming. In 2030 moet de CO2-uitstoot met 49% zijn gereduceerd. Het verduurzamen van de gebouwde omgeving en het verkeer, vergroening van het belastingstelsel en het aanboren van nieuwe energiebronnen moeten hiervoor zorgen. Met deze maatregel beoogt de regering een koploperspositie in de Parijse klimaatakkoorden.  

Werkgeverschap

Het kabinet komt met maatregelen om de arbeidsmarkt te versoepelen. Zo wordt er fors ingezet op het doorbetalen bij langdurige ziekte. Voor bedrijven tot 25 werknemers wordt dit teruggebracht naar één jaar. Daarnaast wordt het mogelijk om langere tijdelijke contracten aan te bieden. Dit stelt bouwbedrijven in staat om werknemers langer aan zich te binden. Verder stelt het kabinet 100 miljoen euro beschikbaar voor techniekonderwijs, zodat de instroom van goed gekwalificeerd personeel tot stand wordt gebracht. 

Ben je benieuwd naar het hele regeerakkoord? Je leest het hier

Terug naar nieuwsoverzicht