De Bouwbox en Renovatiebox

23-aug-2022

Hulpmiddel voor efficiency en duurzaamheid

Achtergrond

Bij de grootschalige en seriematige renovatie van KTB’s (keukens, toiletten en badkamers) in woningen zijn veel partijen betrokken (corporatie, aannemer, sloper, afvalverwerker, tegelzetter, installateur). Al deze partijen hebben hun leveranciers. Al deze leveranciers brengen hun materialen en hun materieel de stad in. Dit zorgt voor veel vervoersbewegingen én veel materiaal en materieel op de stoep of straat.

Oplossing

Bouwcenter Esselink heeft met Coen Hagedoorn Bouwgroep en hun gezamenlijke leveranciers en onderaannemers een oplossing bedacht om overlast en het aantal transport- en vervoersbewegingen bij deze binnenstedelijke projecten fors terug te dringen. Hoe dan?

 • Alle bouwmaterialen die nodig zijn voor de renovatie worden in het magazijn van Bouwcenter Esselink verzameld.
 • Er zijn 2 typen boxen ontwikkeld (Bouwboxen en Renovatieboxen, elk geschikt voor specifieke materialen) waarin alle benodigde materialen voor een te renoveren woning passen.
 • Bij een seriematig renovatiewerk worden één of meer boxen per keer geleverd. Elke box wordt zo dicht mogelijk bij de te renoveren woning gezet.
 • Als de Bouwbox door de aannemer is leeggehaald, wordt deze vervolgens gevuld met het (sloop)afval van het toilet, de badkamer of de keuken.
 • Zodra het werk gereed is, wordt de Bouwbox opgehaald. Doorgaans is dit ca. 1 week na plaatsing. 
Voordelen
 • Sterke reductie van het aantal vervoersbewegingen binnen het stedelijk gebied: materialen van 3 tot 4 leveranciers worden nu in één keer door ons geleverd. Dit voorkomt 2 tot 3 vervoersbewegingen per bouwwerk (lees: per te renoveren woning). Ook dragen we hiermee bij aan de reductie van stikstof en CO2.
 • Door reductie van het aantal vervoersbewegingen: minder overlast en meer veiligheid in de wijk.
 • Bouwafval wordt door de aannemer in dezelfde Bouwbox gedaan en door ons afgevoerd. Dit bespaart vervoersbewegingen van een afvalverwerker en hierdoor hoeft er geen afvalcontainer in de wijk te worden geplaatst.
 • Minder diefstal en vandalisme: de compacte, goed afgesloten en degelijk gebouwde box is “hufterproof”, neemt weinig ruimte in beslag, ziet er netjes uit en reduceert diefstal van materialen.
 • Spitsmijding: omdat de box goed is afgesloten, kunnen we deze ’s morgens vroeg plaatsen, zodat de spits gemeden wordt (bij niet afgesloten verpakking zouden we moeten wachten met levering tot het bouwpersoneel ter plaatse is).
 • Reductie van overlast en verrommeling van het straatbeeld: in een “traditionele” renovatiesituatie worden pallets met bouwmaterialen op de stoep gezet (incl. plastic en karton verpakking, die vaak over de stoepen waait) en worden meerdere containers voor bouw- en sloopafval geplaatst. Deze overlast wordt voorkomen met de inzet van onze Bouwbox.
Zijn er ook nadelen? Is er kans op overlast?

Jazeker! De box wordt op de stoep of op de straat gezet. Dat kan voor overlast zorgen. Het is immers vervelend als zo’n box op je “vaste” parkeerplaats staat. En als hij op de stoep staat, is het soms lastig voor voetgangers, scootmobiels of kinderwagens. Onze chauffeurs hebben inmiddels ruime ervaring in het bepalen van een handige plek, maar soms kan het niet anders. Bedenk dat er anders – zonder Bouwbox – waarschijnlijk een paar losse pallets én een puincontainer op die plaats hadden gestaan.

Staat onze Bouwbox echt heel onhandig in uw straat? Belt u ons (0187-475400); dan proberen we het snel op te lossen. Een telefoontje heeft een sneller resultaat dan berichten op social media.