Perspectief

Het jaar 1010 heeft niemand van ons meegemaakt en 3030 ligt generaties voor ons. Wel hebben we de eer om het jaartal 2020 te mogen beleven. Alweer 20 jaar geleden dat heel de wereld angstig was voor wat er met name op IT-gebied ging gebeuren om 12 uur ’s nachts op 31 december 1999. Een jaar lang was er ‘focus’ op wat er ging komen. En wat gebeurde er? Weinig. Het overgrote deel van alle systemen draaide gewoon door. Bij mij hield alleen de VHS-recorder ermee op, de jaartelling liep niet verder dan 1999 en ik kon hem weggooien. Verder draaide de wereld door en pakte iedereen in de loop van januari alles weer gewoon op. Het perspectief werd weer op de verdere toekomst gelegd en er werd weer doorontwikkeld.

2019 was voor ons het jaar van Focus. Een sleutelwoord om de marketingactiviteiten strakker in te richten. Voor Bouwcenter zelf, maar ook in samenwerking met de leveranciers. Een jaar lang focus om te optimaliseren en de formule Bouwcenter nog strakker te trekken. We hebben gezien dat focus vruchten afwerpt. Door de focus hebben we kunnen zien aan welke knoppen nog meer gedraaid moeten worden. Waar het ontbreekt in informatie-voorziening en kansen. Daarom zetten we de volgende stap en wordt de focus om 12 uur ’s nachts op 31 december 2019 omgezet in: Perspectief.

Perspectief omdat we naar de toekomst moeten gaan kijken. Omdat de lat steeds een stukje hoger wordt gelegd. Omdat er zoveel mogelijkheden zijn. Omdat we nooit klaar zijn met optimaliseren. Omdat we nog zoveel te ontdekken hebben samen. Focus zullen we altijd hebben en focus op perspectief neer gaan zetten.


Michel van Slingerland
Hoofd marketing & e-commerce

Terug naar de homepage voor leveranciers

Marketingplan aanleveren

Lever je plan voor het komende jaar in bij Bouwcenter Marketing.

Aanleveren