Algemene voorwaarden

Bouwcenter hanteert gedurende de lopende actie de volgende actievoorwaarden;

Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie ‘Bouwbecue weken’, hierna te noemen ‘actie’, die wordt georganiseerd door Bouwcenter gevestigd te Gorinchem, Avelingen-West 5, 4202 MS, hierna te noemen ‘Bouwcenter’.

Door deel te nemen aan deze actie ga je akkoord met deze actievoorwaarden.

De actie

- Deze actie loopt van maandag 1 juni t/m 31 juli 2020. 
- Deze actie betreft: kras & win.
- Elke afhaalklant in een willekeurige vestiging van Bouwcenter kan deelnemen. Bij aanschaf van producten ontvangt deze een kraskaart van de actie. Na het open krassen van het vakje, ziet deze direct of er een prijs gewonnen is. Een gelukkige winnaar ontvangt direct zijn prijs om mee te nemen. 

- Per afhaalklant wordt slechts 1 kraskaart overhandigd.
- Er is 1 hoofdprijs: een Bouwcenter BBQ barrel.

- Er zijn 4 extra prijzen in grotere aantallen te winnen: BBQ wanten, leren BBQ schorten, BBQ-gereedschap in een tas of een tafelBBQ - bucket.
- De winnaars zijn direct bekend. 
- De overhandiging van de eventueel gewonnen prijs vindt direct plaats. 

- Bij de overhandiging van zowel de kraskaarten als prijzen worden de richtlijnen van het RIVM gehandhaafd in de COVID-19-situatie.
- Door deel te nemen aan deze actie ga je akkoord met deze actievoorwaarden.
- Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
- De waarde van de gewonnen prijs is niet in te wisselen voor contanten.
- De prijs is persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden. 

- Er is slechts een aantal prijzen te winnen, dit aantal kan wisselen per vestiging. Op is op. Ditzelfde geldt voor het aantal kraskaarten.
- De actie geldt niet in combinatie met andere acties of eerder gedane aanbiedingen.
- Op deze actie is de gedragscode Promotionele Kansspelen van toepassing. Bouwcenter handelt in overeenstemming met deze gedragscode.
- Van deelname aan de actie zijn uitgesloten: medewerkers van Bouwcenter, aan Bouwcenter gelieerde ondernemingen, alsmede personen die direct en/of indirect bij de organisatie/realisatie van deze actie betrokken zijn.
- Bij een deelname door een minderjarige tot 16 jaar is de toestemming van een ouder noodzakelijk. 

Slotbepalingen

- Bouwcenter behoudt zich het recht voor om de actie te beëindigen of de regels, prijzen, voorwaarden, bepalingen of informatie naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Dit zonder dat Bouwcenter daardoor op enige wijze tot vergoeding van schade is gehouden tegenover haar klant.

- Druk- en zetfouten voorbehouden.