Fermacell - Revolutionaire droogbouwoplossing

Meer dan vijf miljoen energie-onzuinige woningen

De bestaande Nederlandse woningvoorraad telt ongeveer 7,9 miljoen woningen, voor zo’n 8 miljoen huishoudens. Van deze 7,9 miljoen Nederlandse woningen zijn er meer dan vijf miljoen energie-onzuinig: ze hebben energielabel C of lager. Het renoveren van deze woningen vormt de komende jaren een zeer belangrijke opgave voor de bouw. Temeer omdat de vraag naar woningen de komende jaren verder toeneemt.

Het halve-doos-in-doos-concept

Fermacell ontwikkelde voor een snelle en efficiënte renovatie van de vaderlandse  woningvoorraad het ‘halve doos-in-doos-concept’. Een revolutionaire droogbouwoplossing die hedendaagse comfort biedt aan verouderde woningen.  Daarmee wordt aanzienlijk bespaard op materiaal en manuren ten opzichte van de traditionele doos-in-doos-oplossing. Zonder in te leveren op kwaliteit en met minimaal verlies aan verhuurbaar oppervlak. De systeemoplossingen die we binnen het halve-doos-in-doos-concept ontwikkelden voor vloeren, plafonds en wanden, zijn uitgebreid onderzocht en voldoen, mits juist toegepast, aan de eisen die het Bouwbesluit stelt op het gebied van geluidsisolatie, brandwerendheid en thermische isolatie.

Voor de renovatie

Na de renovatie

Elke bouwperiode heeft zijn eigen kenmerken

Om te bepalen welke van onze systeemoplossingen het beste bij uw renovatieproject past, kunnen we de Nederlandse woningvoorraad het best in verschillende bouwperiodes verdelen (bron: Archidat): vooroorlogse woningen (tot 1945); vroeg-naoorlogse woningen (1946-1964); woningnoodwoningen (1965-1974) en energiecrisiswoningen (1975-1991). De woningen van na 1991 laten we hier buiten beschouwing, omdat vanaf dat moment het Bouwbesluit van kracht werd.

Gips is oneindig recyclebaar

Wij kennen onze verantwoordelijkheden als het gaat om een schoner milieu en een betere leefomgeving. Met een schoon productieproces stopt onze duurzaamheidsgedachte niet. Ook in de bouw is namelijk nog veel te winnen als het gaat om energiebesparing en CO2-reductie. Fermacell® gipsvezelplaten bestaan uit gips en papiervezels, die via een recyclingprocedé uit oud papier worden gewonnen. Het gips dat wij verwerken in onze gipsvezelplaten is rookgasontzwavelingsgips, een bijproduct van energiecentrales. Gips leent zich uitstekend voor een cradle-to-cradle-toepassing: afval als basis voor nieuwe producten. We vermalen zaagrestafval en schoon gipsvezelplaatafval van onze klanten, zodat onze recycle-installatie het opnieuw kan calcineren en verwerken tot nieuwe platen. Het unieke aan gips is dat dit proces oneindig kan worden herhaald. Op dit moment voegen we tot 25% gerecycled gips toe aan de productie van gipsvezelplaten, zonder dat dit de kwaliteit negatief beïnvloedt. Gips is eindeloos!

Meer weten over de mogelijkheden? Vraag ernaar bij jouw Bouwcenter-vestiging. Zij kunnen je het halve-doos-in-doos-concept verder toelichten.