The Residence

Werk Blanke Top - The Residence in Cadzand
Opdrachtgever Versluys Groep 
Aannemer bouwkundig Versluys Groep
Aannemer civiel Harthoorn B.V. 
Bouwcenter Bouwcenter Logus GWW
Uitvoerdatum 2018 - 2019
Werkzaamheden Plaatsen infiltratiekratten Cadzand

Plaatsen infiltratiekratten Cadzand

Het klimaat verandert in rap tempo. We hebben te maken met langere periodes van droogte en hevige regenbuien. Dit veranderende weerstype beïnvloedt het grondwaterpeil en zorgt vaak voor wateroverlast. Om het riool te ontlasten en de grondwaterstand op peil te houden, plaatste civiel aannemer Harthoorn infiltratiekratten in de Cadzandse duinen bij hotel The Residence. Bouwcenter Logus Grond-, Weg en Waterbouw leverde alle materialen en het nodige advies.  

Het infiltratiesysteem

Een infiltratiekrat is een sterk waterdoorlatende box, dat hemelwater ondergronds verzameld. Het verzamelde water zakt geleidelijk in de bodem weg, ook wel infiltreren genoemd. Dit ontlast de riolering, zorgt voor een optimale grondwaterhuishouding én voorkomt verdroging en verzakking. Bouwcenter Logus GWW leverde het ingenieuze krattensysteem. De kratten zijn snel te installeren, lichtgewicht en stapelbaar. En dat is handig, zo vindt Jacobus van Keulen, manager bij Bouwcenter Logus GWW. ‘Je hebt het materiaal sneller op de bouwplaats, zonder oeverloos op-en-neer rijden. Een duurzame oplossing dus.’ Het duinlandschap van Cadzand leent zich uitstekend voor dit systeem. Zand laat water snel door. De infiltratiekratten wateren zo snel af.

De kratten ontlasten het riool en zorgen voor optimale grondwaterhuishouding

De werkzaamheden

In iedere gemeente is er een bepaling voor het lozen van afval- en regenwater. Vanuit het bestek, voorgeschreven door de gemeente Cadzand, adviseerde Bouwcenter Logus GWW in dit project. ‘De berekening voor de inhoud van de juiste infiltratievoorziening hebben we eerst berekent en bepaald. Daarna hebben we alle benodigde materialen geleverd, waaronder de infiltratiekratten’, aldus Jacobus. De civiel aannemer plaatste het systeem vakkundig. Eerst door een gat te graven en een bodemdoek te plaatsen, waar de kratten mee worden ingepakt. De doeken zorgen ervoor dat het water gemakkelijk naar buiten afwatert en geeft het zand geen kans om in de kratten te zakken.    

Kritieke punten

Het project loopt voortvarend. En dat heeft met meerdere factoren te maken. ‘De aannemer moet rekening met je houden. Je stapt natuurlijk midden in een bouwproces. Hij heeft alle ruimte gegeven om, tijdens de werkzaamheden, een gat te graven voor het infiltratie krattensysteem.’ Daarnaast is het aan de kraanmachinist om de kratten zorgvuldig te plaatsen. En daar is Bouwcenter Logus GWW nauw bij betrokken. ‘Jazeker. We hebben gedurende het project contact met alle betrokken partijen. We bezoeken de bouwplaats voordat het project start én maken de aannemer enthousiast. Belangrijk, zeker omdat niet iedere aannemer ervaring heeft met het plaatsen van dergelijke kratten. En dat is nou juist onze plus. We leveren niet alleen álle mogelijke materialen, maar ook advies. We hebben alle kennis in huis om de aannemer aan de hand mee te nemen. Het systeem te leren kennen.’