Beton Bewust

Het keurmerk Beton Bewust garandeert afnemers van betonmortel zekerheid; het garandeert de duurzame productie van betonmortel. Daarnaast kunnen ze erop rekenen dat de keurmerkhouder meedenkt, adviseert en een hoogwaardige bijdrage levert aan de duurzaamheid van de te realiseren projecten. De Branchemeetlat 2014-2015 vormt de inhoud van het keurmerk. Het keurmerk bevat een benchmark-applicatie waarmee we ons milieuprofiel kunnen maken en inzicht verkrijgen in onze prestatie op het gebied van CO2-emissie. Deze CO2-Prestatieladder wordt afgezet tegen het landelijk gemiddelde.

Beton Bewust bestaat uit vijf elementen:

  • Betrouwbare levering
  • Kwaliteit betonmortel
  • Lage CO2-emissie
  • Hergebruik grondstoffen
  • Veilig werken


De resultaten van het keurmerk Beton Bewust zijn weergegeven in het brancheduurzaamheids-rapport. Voor het jaar 2016 had BetonCenter Swinkels een CO2/m3 van 125. Onze ambitie is om in 2020 een gemiddelde reductie te realiseren van tenminste 2%. Dit o.a. door het meer toepassen van klinker arme cement.