BENG: over bijna energieneutraal bouwen

Vanaf 2020 moet in Nederland Bijna Energie Neutraal Gebouwd (BENG) worden. Voor je het weet is het zover. Sterker: voor overheidsgebouwen breekt dat moment al 2 jaar eerder aan: in 2018. Projecten die nu op de schetstafel liggen moeten hier dus al rekening mee houden. Een grote omslag. Maar wat houdt de BENG-normering eigenlijk in? En waar moet je rekening mee houden om te voldoen aan deze normering? We vertellen het je graag. 

De 3 indicatoren

BENG staat voor Bijna Energie Neutraal Gebouwd. Het is de norm die uit Europa komt. Alle landen in de EU moeten vanaf 2020 hun energieprestatie-eisen in de vorm van BENG-indicatoren uitdrukken. Voor Nederland betekent dit concreet dat de Energieprestatiecoëfficiënt (EPC) dan vervalt. BENG-eisen zijn opgebouwd uit drie indicatoren. Iedere nieuw te bouwen gebouw moet vanaf 2020 voldoen aan alle 3. 

De indicatoren zijn:

1. Eis aan de maximale energiebehoefte (in kWhenergiebehoefte/m2)
2. Eis aan het maximale primaire energiegebruik (in kWhprimair/m2)
3. Eis aan het minimale aandeel hernieuwbare energie (in %)

De maximale energiebehoefte

Deze eis stimuleert dat gebouwen zo ontworpen worden dat zij zo min mogelijk energie verbruiken. De energiebehoefte voor verwarming, koeling, ventilatie en verlichting moet onder een bepaalde waarde blijven. Dit betekent dat er gekozen moet worden voor zeer goede isolatie, een compacte bouwvorm met optimale ligging ten opzichte van de zon en het zoveel mogelijk benutten van zon- en daglicht. Deze indicator richt zich op het beperken van energiebehoefte. Aspecten als een efficiënte opwekker of PV-panelen zijn hierin nog niet van belang. Deze komen bij eis 2 en 3 aan de orde. 

Maximaal primair energieverbruik

De tweede indicator stelt een eis aan het maximale primaire energieverbruik per m2 en wordt uitgedrukt in kWhprimair/m2 . Hierin worden dezelfde energieposten meegenomen als in de huidige EPC-berekening. Dat betekent dat goed isoleren, efficiënte koel- en verwarmingstoestellen, energiezuinige verlichting, PV-panelen en meer allemaal gewaardeerd worden. Er is dus een grote gelijkenis met EPC. Het grote verschil zit hem in de manier waarop het wordt uitgedrukt: niet in EPC, maar in kWh/m2.

Aandeel hernieuwbare energie

De laatste indicator is het aandeel hernieuwbare energie, waar ieder gebouw gebruik van zal moeten maken. Hernieuwbare energie is de opbrengst van PV-panelen, zonnecollectoren, windenergie, biomassa en de duurzame bron van een warmtepomp.

Eisen

Om de markt een kans te geven om ervaring op te doen met BENG-gebouwen, stuurde minister Blok in de zomer van 2015 aan de Tweede Kamer een brief met daarin een tabel met concept BENG-eisen. Deze tabel geeft een eerste indruk van de niveaus waar de minister aan denkt voor 2020.