WKB Advies voor een schuin dak

Door de BENG-eisen en de komst van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in 2022 wordt het steeds belangrijker om tijdig goed advies in te winnen. De kwaliteit van bouwwerkzaamheden gaat getoetst worden. Alleen als installatie- en bouwtechniek een eenheid vormen, kan aan alle eisen worden voldaan. Dat is van belang voor het comfort binnenshuis, maar ook voor de energetische prestaties en de veiligheid van de woning. Omdat op het dak alle disciplines samenkomen biedt Ubbink DakWijs advies aan. Zo ben jij verzekerd van een dak dat aan de hoogste eisen voldoet. En bovendien voorbereid op een toekomst waarin het leveren van kwaliteit de hoogste prioriteit heeft.

Bij de energievraag wordt vaak gekeken naar het comfort in huis en de isolatiewaarden van de bouwschil. Vooral het dak is daarbij van belang, omdat daar de kans op warmteverlies het grootst is. Daarnaast vindt op het dak veel uitwisseling plaats. Rookgassen worden via het dak afgevoerd en energie - opgewekt door zonnepanelen - wordt door het dak naar de meterkast geleid. Bij aansluitingen is het daarom belangrijk dat zowel de luchtdichtheid als de veiligheid gegarandeerd zijn.

Wkb

Als volgend jaar de Wkb haar intrede doet, moet je bovendien aantonen dat het ontwerp en de uitvoering voldoen aan de eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl), dit is de nieuwe naam voor het Bouwbesluit. De plannen, uitvoering en het functioneren van de woning worden door een kwaliteitsborger getoetst. Pas als alle punten akkoord zijn, overhandigt de kwaliteitsborger het opleverdossier aan de opdrachtgever.Slider_ubbink_0000_Ubbink-WKB-Services-logo.png

Tijdig advies inwinnen

Door die verandering in de wetgeving is het belangrijker dan ooit om tijdig advies in te winnen; advies dat is afgestemd op de werkzaamheden. Én waarmee wordt voldaan aan alle eisen die gesteld zijn; de BENG-eisen voor de energetische prestaties en de kwaliteitseisen. Ubbink helpt je hierbij; je staat er niet alleen voor. Met Ubbink WKB SERVICES bouw je een Wkb-dossier op en - specifiek voor hellende daken - biedt Ubbink DakWijs advies aan.

Dakwijs

Het DakWijs advies is een compleet advies voor hellende daken. Op basis van het dakontwerp ontvang je van Ubbink uitgebreid advies over het lucht- en waterdicht afwerken van het dak, de dakverankering én de dakconstructieventilatie en bescherming. Daarnaast wordt ingegaan op de bevestiging van dakdoorvoeren en de manier waarop je zonnepanelen moet bevestigen en beschermt tegen vogels, bladeren en ongedierte. Kortom: een compleet advies, inclusief tekeningen en een productstaat. Daarin zijn overigens niet alleen Ubbink oplossingen opgenomen, maar ook aanvullende producten die nodig zijn om aan alle bouwkundige en installatietechnische eisen te voldoen.

Uniek is dat Ubbink sinds dit jaar de DakWijs adviezen toetst aan het Bouwbesluit. Met het oog op de  Wkb moeten adviezen goed onderbouwd zijn, zodat ze opgenomen kunnen worden in het Wkb-dossier. Het DakWijs advies voldoet hier uiteraard aan.Slider_ubbink_0002_Campagnebeeld-Dakwijs---met-tekst-zonder-logo-LR.png

Wil je meer weten? Vraag ernaar bij jouw dichtstbijzijnde Bouwcenter en we helpen je graag! Of klik op een van deze links:

Meer over DakWijs

Meer over Wkb

Heb je een vraag?

Neem gerust contact met ons op! We helpen je graag.